PARTICULIEREN, ZELFSTANDIGEN, FIRMA'S EN VERENIGINGEN
KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR GEPAST JURIDISCH ADVIES EN BIJSTAND
IDA DE BRUYN
idb@advocatenkantoordebruynvanhee.be
  SOFIE VAN HEE
svh@advocatenkantoordebruynvanhee.be
advocatenkantoor debruyn vanhee hamme
ERKEND
BEMIDDELAAR FAMILIEZAKEN
  BIJZONDERE OPLEIDING
JEUGDRECHT
vanaf 15 september 2013 : nieuw adres : Evangeliestraat 120 bus 3, (B) 9220 HAMME
Tot 14 september 2013 kan u ons vinden in de Hoogstraat 14 te HAMME
T. +32 (0) 52 48 05 08 - F. +32 (0) 52 48 43 60
Ond.nr.: BE0544918779
Wij richten ons tot particulieren, zelfstandigen, firma's, verenigingen. Alvorens boudweg procedurele stappen te nemen, worden mogelijke opties bekeken en in het bijzonder wordt gepoogd een minnelijke regeling te bereiken. Bedoeling is zo snel en efficiƫnt mogelijk te werken, gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden in diverse domeinen van het recht.
Tot onze core business rekenen wij:
 
Personen en familierecht
- Echtscheidingen
- Feitelijk en wettelijke samenwoonst
- Huwelijksvermogensrecht
- Familiaal vermogensrecht
- Onderhoudsgelden
- Jeugdrecht, ouderlijk gezag
- Verblijfsregeling
- Recht op persoonlijk contact
- Afstamming, adoptie
- Erfrecht
- Vereffening-verdeling

Contractenrecht
- Koop
- Woninghuur, handelshuur, pacht
- Aannemingsrecht en bouwrecht

Aansprakelijkheidsrecht
- Contractueel en buitencontractueel
- Schade en schadeloosstelling
- Verzekeringsrecht

Verkeersrecht
- Strafprocedure: strafrechtelijke verdediging bij dagvaarding voor
  verkeersinbreuken
- Burgerlijke procedure: recuperatie van geleden schade bij
  verkeersongeval
  Beslag-en executierecht
- Bewarend beslag
- Uitvoerend beslag: roerend en onroerend
- Revindicatie

Sociaal Recht
- Arbeidsrecht
- Ontslagprocedures
- Sociaal zekerheidsrecht

Zakenrecht
- Eigendomsrechten
- Mede-eigendom
- Erfdienstbaarheden
- Burenhinder
- Goederenrecht

Handels- en economisch recht
- Invordering facturen
- Handelspraktijken
- Intellectuele rechten

Strafrecht
- Strafrechtelijke verdediging
- Bijstand voor diverse commissies, strafuitvoeringsrechtbank
- Bijstand burgerlijke partij

V.Z.W.'s
- Statuten
- Bijstand jaarlijkse neerlegging van de bij wet vereiste documenten