Collaboratieve onderhandelingen

In het kader van wetgevend initiatief tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, werd bij Wet van 18 juni 2018 een luik “collaboratieve onderhandelingen” toegevoegd aan het Gerechtelijk Wetboek. Deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting wordt in het wetboek omschreven als een vrijwillige en vertrouwelijke procedure van geschillenoplossing door onderhandeling, waarbij conflicterende partijen en hun respectieve advocaten betrokken zijn en laatstgenoemden optreden in het kader van een exclusief en beperkt mandaat van bijstand en adviesverlening teneinde een minnelijk akkoord te bewerkstelligen.

Onderhandelingen behoren traditioneel tot de core business van de advocaat.

Wij durven het collaboratieve onderhandelen te beschouwen als het “next level”, met een methodiek die past in het gestructureerd proces van de collaboratieve onderhandeling.Een gespecialiseerde opleiding dient dan ook te worden gevolgd. Zonder deze opleiding, kan geen erkenning worden bekomen en kan de advocaat niet optreden als collaboratieve advocaat om de collaboratieve onderhandelingen te voeren. Zowel Sofie Van Hee als Ida De Bruyn zijn opgeleide en erkende collaboratieve advocaten.

Wij gaan samen met u en de andere partij en diens advocaat, die tevens collaboratieve advocaat moet zijn, aan tafel, vergaren de informatie die nodig is om tot een resultaat te kunnen komen en iedereen werkt samen met één objectief voor ogen: het bereiken van een akkoord. Wij verliezen hierbij uiteraard nooit onze onafhankelijke en partijdige positie als advocaat. Wij begeleiden u bij elke stap in het proces met het oog op een gewenste regeling.

Om de vertrouwelijkheid, het gedeelde engagement, optimaal te garanderen, zullen wij ons als advocaat uit deze zaak moeten terugtrekken, zo de collaboratieve onderhandelingen niet zouden leiden tot een akkoord en er naderhand zou worden gekozen voor procedure.

Ons team

ida-de-bruyn-bnw

Ida DE BRUYN

Advocaat - Collaboratieve advocaat - Bemiddelaar

Sofie VAN HEE

Advocaat - Collaboratieve advocaat

Cerfiticaat 'Bijzondere opleiding jeugdrecht' - Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken - Getuigschrift Supralat-Salduz opleiding

© 2024 Advocatenkantoor De Bruyn-Van Hee